Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy ?e z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegaj? zmianie...


Oferta - Dla domu

HelpDesk - pomoc techniczna dla u?ytkownikw domowych

Masz problemy z nowo zakupionym sprz?tem komputerowym lub oprogramowaniem? Twj komputer dzia?a zbyt wolno lub jego praca nie do ko?ca Ci? satysfakcjonuje? Nie mo?esz sobie poradzi? z po??czeniem internetowym?

Skontaktuj si? z nami telefonicznie lub wype?nij formularz a napewno znajdziemy rozwi?zanie ktre b?dzie Ci? zadawala?! Sprawdzimy stan i konfiguracj? Twojego komputera, w razie potrzeby oczy?cimy go z wirusw i programw szpieguj?cych spowalniaj?cych jego prac?. Zrobimy wszystko aby praca na komputerze by?a prawdziw? przyjemno?ci?!

Dostarczanie sprz?tu komputerowego

Chcesz kupi? komputer lub wymieni? stary zestaw na nowy model? Nie wiesz jaki sprz?t kupi? aby spe?nia? Twoje potrzeby? Chcesz kupi? tanio i z pewnego ?rd?a?

Mo?esz liczy? na nasz? pomoc. Skontaktuj si? z nami a doradzimy w zakresie doboru sprz?tu i oprogramowania. Je?li zdecydujesz si? na zakup u nas, w ci?gu kilku dni dostarczymy Twj nowy sprz?t, skonfigurowany i w pe?ni gotowy do u?ytku. W przypadku wymiany komputera na nowy oferujemy mo?liwo?? przyj?cia Twojego starego sprz?tu w rozliczeniu.

Serwis komputerowy

Podzespo?y Twojego komputera s? przestarza?e lub sprawiaj? problemy? Chcesz go rozbudowa? lub dokupi? dodatkowe akcesoria? Straci?e? dane z dysku twardego?

Rwnie? w powy?szych sprawach mo?emy pomc. W ramach modernizacji komputerw oferujemy m.in. dostarczanie i instalacj? podzespo?w np.: dyskw twardych, nap?dw CD i DVD, kart graficznych, sieciowych, tunerw TV, itp. Instalujemy i konfigurujemy tak?e systemy operacyjne oraz oprogramowanie komercyjne i darmowe. W przypadku uszkodze? dyskw twardych oferujemy odzyskiwanie utraconych danych (mo?liwo?? odzyskania jest uzale?niona od stopnia i sposobu uszkodzenia dysku). Na Twoje zamwienie dostarczymy tak?e dowolne akcesoria i materia?y eksploatacyjne, np. drukarki, monitory, skanery, atramenty i tonery do drukarek, itp. Na wszystkie produkty oferujemy bardzo atrakcyjne ceny!

Gwarancyjna i pogwarancyjna obs?uga serwisowa

Twj sprz?t jest uszkodzony? Nie wiesz gdzie znale?? punkt serwisowy? Potrzebujesz pomocy w kwestii zg?oszenia reklamacji? Nie zgadzasz si? ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawc??

Zapewniamy pe?n? obs?ug? serwisow? dla ka?dego produktu dostarczonego przez nas. Na Twoje ?yczenie jeste?my gotowi zaj?? si? tak?e obs?ug? gwarancyjn? sprz?tu zakupionego u innych dostawcw oraz wykonywa? jego okresowe przegl?dy i konserwacje.